Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Spotkanie informacyjne - Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkurs horyzontalny - RPO WD 2014-2020

Spotkanie informacyjne - Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkurs horyzontalny - RPO WD 2014-2020
Spotkanie informacyjne - Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkurs horyzontalny - RPO WD 2014-2020

Logo PIFE RP DŚ UEFS

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 08 lutego 2018 r., dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, działanie 8.4.A RPO WD Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkurs horyzontalny.

Przedstawione zostaną informacje dotyczące przeprowadzenia naboru wniosków oraz omówienie dokumentacji konkursowej działania 8.4.A: „Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki”.

Ogłoszenie konkursu 15 lutego 2018 r. / rozpoczęcie naboru 23 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje przedstawią pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach w/w konkursów tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pracodawców,
 • związki zawodowe,
 • spółdzielnie,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • placówki systemu oświaty,
 • inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne.

Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2018 r. w Wałbrzychu w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Magistracki 1, sala nr 26, II piętro, w godzinach 10:00-13.00.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Informacje na temat spotkania są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zapraszamy do udziału!