• Czech
 • English
 • French
 • German
 • Polish
Name-day: Celiny, Hilarego and Janusza
Monday, 21 October 2019
Przepisy prawa lokalnego i krajowego

Przepisy prawa lokalnego i krajowego

FINANSE


PODATKI I OPŁATY LOKALNE


GOSPODARKA LOKALOWA

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 • CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH FORM UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
 • Otworzy się w nowym oknieZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA
 • POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
  Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Nie ma gotowych wzorów wniosku. Wniosek należy sporządzić zgodnie z informacjami zawartymi w:
  - ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm./
  - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729). Teksty wskazanych aktów prawnych wraz ze szczegółowymi informacjami, dostępne są na  stronie: https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/koncesje-i-zezwolenia

POZOSTAŁE

Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter