• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Ady, Aleksandra and Dagmary
Thursday, 12 December 2019
Fundusze w latach 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013:


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 (RPO WD)


Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013


Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter