• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Cecylii, Jonatana and Marka
Friday, 22 November 2019
Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu 
Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego,
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 55 324 / 74 66 55 238

Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter