• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Darii, Mateusza and Wawrzyńca
Monday, 21 September 2020
Wałbrzych
06.09.2014
Szkolenie – sporządzanie wniosków o płatność – RPO WD

Szkolenie – sporządzanie wniosków o płatność – RPO WD

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza beneficjentów programu regionalnego dla naszego województwa na szkolenie ze sporządzania wniosków o płatność w projektach dofinansowanych z RPO WD.

Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się 23 września 2014 r. w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław). Zapraszamy przede wszystkim beneficjentów zobligowanych do złożenia wniosków o płatność w październiku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Udział w szkoleniu należy zgłaszać do dnia 17 września 2014 r. do godz. 10.00 za pomocą formularza, zamieszczonego na stronie www.rpo.dolnyslask.pl . Po zamknięciu formularza zgłoszeniowego osoby zaproszone otrzymają powiadomienia pocztą elektroniczną.
Kontakt w sprawie szkoleń dla beneficjentów: Dział Informacji i Promocji Programów, tel. 71/ 776 94 66.

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter