• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Dory, Gerarda and Maryny
Thursday, 24 September 2020
30.07.2020
PROMOCJA, KULTURA I TURYSTYKA - Rozwój Lokalny Wałbrzycha - Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do konsultacji

Porozmawiajmy o PROMOCJI, KULTURZE I TURYSTYCE naszego miasta ---> zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojej opinii on-line

Prezentujemy TUTAJ syntetycznie diagnozę wym. PROMOCJI, KULTURZE I TURYSTYCE, w tym:

  • główne wnioski
  • potencjały
  • deficyty
  • zasoby - rzeczy, miejsca, usługi, które posiadamy a które mogłyby przynosić KORZYŚCI miastu jeżeli zostaną odpowiednio wykorzystane
  • produkty - czyli to co możemy zrobić wykorzystując zasoby i przyczynić się DO ROZWOJU miasta i które mogłyby przynosić korzyści miastu (stać się produktami) jeżeli zostaną odpowiednio wykorzystane


Wyraż swoją opinię TUTAJ, gdyż tylko właściwa diagnoza pozwoli w dalszych krokach wypracować działania, które mają realną szansę znaleźć się we wniosku o dofinasowanie z norweskiego programu "Rozwój Lokalny", w którym Wałbrzych znalazł się w II etapie aplikowania o 10 mln Euro ze 100% finansowaniem z Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021.

Pozdrawiamy
Zespół ds. rozwoju lokalnego
rozwojlokalny@um.walbrzych.pl

Zapraszamy na nasz profil "PRZEDSIĘBIORCZY WAŁBRZYCH" (www.facebook.com/przedsiebiorczywalbrzych)

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter