• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Bogusława, Liwiusza and Tekli
Wednesday, 23 September 2020
15.05.2020
Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu udziela niskooprocentowanej pożyczki w kwocie 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla kogo ?

  •   mikroprzedsiębiorcy których miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.
  •   mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. (także Ci, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników)

Warunki ?

  • pożyczka udzielana jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł,
  • stałe oprocentowanie w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Więcej informacji: https://tiny.pl/7tvmn

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter