• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Bogusława, Liwiusza and Tekli
Wednesday, 23 September 2020
27.03.2020
Nabór projektów do WBO zakończony!

Nabór projektów do WBO na rok 2021 zakończony! Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Wałbrzycha za aktywny udział w zgłaszaniu projektów.
Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji.

Ostateczną listę projektów wybranych do głosowania poznamy do 31 sierpnia!

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Kto może wziąć udział w głosowaniu?
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta Wałbrzycha, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 14 lat.

Szczegółowe informacje o Wałbrzyskim Budżecie Obywatleskim dostępne są na stronie: https://wbo.walbrzych.eu/

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter