• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Edwarda, Marleny and Seweryna
Wednesday, 23 October 2019
23.09.2019
Wałbrzyski Budżet Obywatelski 2020

Trwa głosowanie na projekty w ramach WAŁBRZYSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 

Głosować można wyłącznie za pośrednictwem strony: https://wbo.walbrzych.eu/

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Kto może wziąć udział w głosowaniu?
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta Wałbrzycha, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 14 lat.

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter