• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Laury, Laurentego and Nory
Saturday, 6 June 2020
12.07.2019
Misja gospodarcza na Białoruś

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zaprasza Państwa do uczestnictwa w Misji Gospodarczej na Białoruś w dniach 04 - 08 września 2019 roku

Misja skierowana jest głównie do małych i średnich firm, zainteresowanych możliwościami inwestowania na terenie Białorusi, a także pozyskaniem nowych parterów handlowych. 

Podczas misji zaplanowane są m. in.:

-udział w Forum Ekonomicznym organizowanym w Brześciu

-indywidualne wizyty w przedsiębiorstwach działających na terenie Wolnej Strefy Ekonomicznej w Brześciu.

-spotkania z potencjalnymi parterami

-udział w wydarzeniach kulturalnych związanych z uroczystościami  obchodów Tysiąclecia Miasta Brześć.

Organizator zapewnia wsparcie przedsiębiorców podczas misji.
Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: mariusz.sinior@dawg.pl lub anna.bardakova@dawg.pl w terminie do 09.08.2019 do godziny 12:00. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 71 736 63 11, 71 736 63 07

Szczegółowy opis wydarzenia: Misja_Bialorus

formularz-Bialorus

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter