• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Darii, Mateusza and Wawrzyńca
Monday, 21 September 2020
01.07.2019
Debata z przedsiębiorcami

O problemach przedsiębiorców działających w Wałbrzychu, ale także o tym, co w naszym mieście można zrobić, aby firmy mogły rozwijać się szybciej rozmawiano w ostatni piątek w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.  W debacie z Prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem zorganizowanej przez Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Wałbrzychu wzięli udział regionalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji wspierających biznes.

Efektem tej merytorycznej dyskusji było kilkanaście sugestii zgłosznych przez przedsiębiorców, które po przeanalizowaniu mogą zostać wdrożone w naszym mieście. Główne kwestie jakie poruszyli przedstawiciele firm to:

  • konieczność pobudzenia (zainspirowania) kreatywności młodych ludzi oraz tworzenie dla nich zachęt, aby związali swoją przyszłość z Wałbrzychem,
  • wsparcie działań w zakresie dostępności do wyspecjalizowanej kadry np. poprzez dostęp do lokali mieszkalnych,
  • promowanie terenów inwestycyjnych Wałbrzycha z przeznaczeniem na centra logistyczne,
  • lepsze przygotowanie terenów inwestycyjnych Gminy do sprzedaży dla mikro firm, np. wydzielenie mniejszych terenów z dużych działek, 
  • wykorzystanie potencjału Aglomeracji Wałbrzyskiej jako “jednego organizmu” do promocji gospodarczej miasta oraz całego regionu,
  • ograniczenie urzędniczej biurokracji tam gdzie tylko pozwalają na to przepisy prawa.

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter