• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Bogusława, Liwiusza and Tekli
Wednesday, 23 September 2020
Konkurs ofert na OPERATORA CityLab w Wałbrzychu!
23.05.2019
Konkurs ofert na OPERATORA CityLab w Wałbrzychu!

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w 2019 roku.

NABÓR ofert trwa do 12.06.2019 r. (środa) do godz. 15.30.

Załączniki:

News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter