• Tschechisch
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Polnisch
Name-day: Dory, Gerarda und Maryny
Donnerstag, 24 September 2020
30.07.2020
ŚRODOWISKO - Rozwój Lokalny Wałbrzycha - Urząd Miasta zaprasza mieszkańców do konsultacji

Porozmawiajmy o ŚRODOWISKU naszego miasta ---> zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojej opinii on-line

Prezentujemy TUTAJ syntetycznie diagnozę wym. ŚRODOWISKOWEGO Wałbrzycha, w tym:

  • główne wnioski
  • potencjały
  • deficyty
  • zasoby - rzeczy, miejsca, usługi, które posiadamy a które mogłyby przynosić KORZYŚCI miastu jeżeli zostaną odpowiednio wykorzystane, np. las, góra, powietrze, woda, minerały,
  • produkty - czyli to co możemy zrobić wykorzystując zasoby i przyczynić się DO ROZWOJU miasta i które mogłyby przynosić korzyści miastu (stać się produktami) jeżeli zostaną odpowiednio wykorzystane


Wyraż swoją opinię TUTAJ, gdyż tylko właściwa diagnoza pozwoli w dalszych krokach wypracować działania, które mają realną szansę znaleźć się we wniosku o dofinasowanie z norweskiego programu "Rozwój Lokalny", w którym Wałbrzych znalazł się w II etapie aplikowania o 10 mln Euro ze 100% finansowaniem z Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021.

Pozdrawiamy
Zespół ds. rozwoju lokalnego
rozwojlokalny@um.walbrzych.pl

Zapraszamy na nasz profil "PRZEDSIĘBIORCZY WAŁBRZYCH" (www.facebook.com/przedsiebiorczywalbrzych)


News archive »
Foto versenden, Preise gewinnen
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter