• Tschechisch
 • Englisch
 • Französisch
 • Deutsch
 • Polnisch
Name-day: Darii, Mateusza und Wawrzyńca
Montag, 21 September 2020
21.01.2020
Gmina Wałbrzych w projekcie Szkoła Liderów Lokalnych

15 stycznia 2020 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się konferencja inagurująca III edycję Szkoły Liderów Lokalnych pn. Lider Współpracy Lokalnej,  pod patronatem honorowym Rektorów: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  JM prof. dra hab. Andrzeja Kalety i Politechniki Wrocławskiej, JM prof. dra hab. inż. Cezarego Madyrasa, a także Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego oraz pod patronatem merytorycznym Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Szkoła Liderów Lokalnych to inicjatywa skierowana do studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej oraz dolnośląskich jednostek samorządowych. Celem głównym jest zacieśnienie współpracy pomiędzy UEW  i PWr a dolnośląskimi władzami samorządowymi na szczeblu regionalnym i lokalnym  w zakresie: transferu wiedzy, pobudzania inicjatyw oddolnych, rozwoju przedsiębiorczości  i sieci współpracy w województwie. Dzięki uczestnictwu w projekcie studenci rozwijają swoje umiejętności i kompetencje w zakresie: komunikacji interpersonalnej, negocjacji, diagnozy, analizy i rozwiązywania problemów, innowacyjności, przygotowywania i przeprowadzania prezentacji. 

W aktualnej edycji wśród przedstawicieli samorządów znalazły się: Miasto Lubin, Urząd Miejski w Wałbrzychu, Gmina Zgorzelec oraz Gmina Złoty Stok.

Projekt Szkoły Liderów Lokalnych realizowany jest w dwóch etapach.

Pierwszy etap wykładowo-szkoleniowy składa się ze spotkań studentów z liderami życia społecznego i gospodarczego (w formie wykładów połączonych z warsztatami) oraz szkoleń, w czasie których uczestnicy będą podnosili swoje umiejętności w zakresie komunikacji, negocjacji, technik analizy i rozwiązywania problemów, a także będą kształtowali swoje kompetencje liderskie.

Drugi etap – praktyczny będzie realizowany w ścisłej współpracy z wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określą aktualne wyzwania, przed którymi stoją. Zadaniem studentów – uczestników Szkoły Liderów Lokalnych – podzielonych na kilkuosobowe zespoły będzie, poprzez dialog z władzami, pracownikami urzędu, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, pozyskanie informacji na dany temat, dokładne zdiagnozowanie i analiza przypadku, a następnie zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój gminy. Każdy zespół przygotowuje raport dla jednej jednostki samorządu terytorialnego. Przewidziane są dwa wyjazdy studyjne każdego zespołu do gminy w celu zebrania informacji potrzebnych do analizy i opracowania wyzwania.

Na obu etapach realizacji projektu studenci będą mieli wsparcie tutorów – kompetentnych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej.

Wyzwania, z którymi będę mogli zmierzyć się studenci to m.in.:

 • Przydatność wprowadzenia do szkoły tabletów i tablic multimedialnych, jako środka zwiększającego możliwości rozwojowe dziecka (Lubin)
 • Powstanie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (Lubin);
 • Zjawisko depopulacji miasta, czyli jak „zatrzymać“ młodych ludzi w mieście (Wałbrzych),
 • Dywersyfikacja rodzajów działalności gospodarczej w mieście (Wałbrzych),
 • Ożywienie rynku pracy (Zgorzelec)
 • Analiza i rozwój komunikacji miejskiej (Zgorzelec)
 • Złoty Stok jako produkt turystyczny (Złoty Stok)

Organizator: Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


News archive »
Foto versenden, Preise gewinnen
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter