• Tschechisch
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Polnisch
Name-day: Darii, Mateusza und Wawrzyńca
Montag, 21 September 2020
20.12.2019
Nowy Konkurs - Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozowju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do "Grantów na Eurogranty".
Celem konkursu jest pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programów Unii Europejskiej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
  • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie: 280 060 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie: 280 060 zł

Pula środków w konkursie: 5 000 000,00 zł


Więcej informacji:
 https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty


News archive »
Foto versenden, Preise gewinnen
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter