• Tschechisch
 • Englisch
 • Französisch
 • Deutsch
 • Polnisch
Name-day: Darii, Mateusza und Wawrzyńca
Montag, 21 September 2020
Wałbrzych
23.04.2015
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - spotkanie informacyjne dla pracodawców

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy we współpracy z Dolnośląskimi Pracodawcami zapraszają na spotkania promocyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Spotkanie jest adresowane do pracodawców z Dolnego Śląska, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (tj. szkolenia, kursy, studia podyplomowe), podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może uzyskać dofinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można zostać sfinansowane 100% kosztów kształcenia ustawicznego.
Dofinansowanie z KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

TERMIN SPOTKANIA: 28.05.2015 r.,
MIEJSCE: Wałbrzych, Hotel Restauracja Maria, ul. Wrocławska 134 B
PROGRAM SPOTKANIA:

 • 10:00 - 10:15 Powitanie uczestników
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Dolnośląscy Pracodawcy
 • 10:15 - 11:30 Krajowy Fundusz Szkoleniowy - czym jest?
  Przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  Procedury pozyskiwania środków z KFS
  Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy
 • 11:30-11:45 Przerwa kawowa
 • 11:45-12:05 Prawne aspekty pozyskiwania środków z KFS
  Radca prawny dr Katarzyna Schmidt - Kwiecińska
  Kancelaria Radców Prawnych dr Paweł Bojarski, dr Katarzyna Schmidt - Kwiecińska, sp. partnerska
 • 12:05-12:30 Rola organizacji pracodawców w rozwoju kapitału ludzkiego w firmie
  Artur Mazurkiewicz, Marcelina Palonek, Dolnośląscy Pracodawcy
 • 12:30-13:00 Nowe instrumenty rynku pracy
  Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy  

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: alicja.lipinska@dp.org.pl, podając: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail oraz numer telefonu z dopiskiem: „spotkanie KFS - Wałbrzych”

News archive »
Foto versenden, Preise gewinnen
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter