• Tschechisch
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Polnisch
Name-day: Darii, Mateusza und Wawrzyńca
Montag, 21 September 2020
15.04.2015
Nabór na staż dla osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ogłasza nabór wniosków na staż. Nabór będzie prowadzony w okresie od 16.04.2015 r. do 14.08.2015 r.  Źródłem finansowania programu staży będą środki pochodzące z projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Program adresowany jest do 440 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, w tym należących do niżej wymienionych grup:

  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby inne niż wyżej wymienione.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

News archive »
Foto versenden, Preise gewinnen
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter