• Tschechisch
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Polnisch
Name-day: Bogusława, Liwiusza und Tekli
Mittwoch, 23 September 2020
13.01.2015
"Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" - poradnik dla nowo powstałych firm

Prezentujemy poniżej poradnik stworzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z myślą o nowo powstałych firmach. Informacja pochodzi z serwisu www.parp.gov.pl
Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Potrzebna jest determinacja, ciężka praca i… wiedza. Ten ostatni czynnik jest równie niezbędny na starcie, jak kapitał na rozruch biznesu. Poradnik przygotowany przez PARP, powstał w odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia w jednej publikacji podstawowych informacji, niezbędnych początkującym przedsiębiorcom oraz takim, którzy szukają sposobów na rozwój swej firmy. Gromadzi on wiedzę o dostępnych na rynku programach i narzędziach pomocy dla przedsiębiorców. Wydanie czwarte, zmienione wprowadza więcej treści dotyczących prawa. Jego przestrzeganie to jeden z podstawowych warunków spokojnego funkcjonowania na rynku.
Poszerzenie i większe uszczegółowienie treści prawnych było konieczne nie tylko z uwagi na relacje z administracją państwową, ale także na nowe obowiązki, które wynikają ze zmiany przepisów, a które dotyczą relacji przedsiębiorca-przedsiębiorca.
W tekście zawarto wiele odniesień do stron internetowych instytucji, które wspólnie tworzą system wsparcia dla przedsiębiorców: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wielu innych. Ich celem jest rozszerzenie prezentowanej w niniejszej publikacji treści i ułatwienie dostępu do dokumentacji poszczególnych programów wsparcia.
PARP zaprasza przedsiębiorców do współtworzenia treści przewodnika. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia oraz sugestie dotyczące tematyki, o jaką warto rozbudować jego treść, można przesłać pod adres e-mail: promocja@parp.gov.pl.

News archive »
Foto versenden, Preise gewinnen
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter