• Tschechisch
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Polnisch
Name-day: Darii, Mateusza und Wawrzyńca
Montag, 21 September 2020
Spotkanie informacyjne  w Wałbrzychu – 26.11.2014 r.
13.11.2014
Spotkanie informacyjne w Wałbrzychu – 26.11.2014 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem „Unijna środa dla przedsiębiorczych - wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”, które odbędzie się 26 listopada 2014 r. w Wałbrzychu. Tematem spotkania będą możliwości dofinansowania z funduszy europejskich, aktualnie dostępne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP, a także założenia wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach dostępnych instrumentów finansowych i planowanych form wsparcia w nowym okresie programowania 2014-2020. Dodatkowo  zaprezentowane zostaną informacje o możliwościach wsparcia sektora MŚP planowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Prelegentami spotkania informacyjnego będą przedstawiciele Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu oraz przedstawiciele Funduszu Regionu Wałbrzyskiego – instytucji udzielającej wsparcia osobom fizycznym w ramach programu „Pierwszy Biznes – wsparcie w starcie” oraz  przedsiębiorcom sektora MŚP w ramach instrumentów zwrotnych.

Spotkanie odbędzie się 26 listopada 2014 r. w godzinach 9.00- 11.40 w Ratuszu Miejskim w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim  (sala 26, II piętro). Pomieszczenia budynku, w którym  odbędzie się spotkanie są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: pife.walbrzych@dolnyslask.pl do dnia 24.11.2014 r. – ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w  Wałbrzychu pod numerem telefonu: 74 66 55 173, 74 66 55 172.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy!

Załącznik: 
News archive »
Foto versenden, Preise gewinnen
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter