• Tschechisch
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Polnisch
Name-day: Darii, Mateusza und Wawrzyńca
Montag, 21 September 2020
Bezpłatne szkolenie z zakresu geotermii
05.11.2014
Bezpłatne szkolenie z zakresu geotermii

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Perspektywy rozwoju energetyki i turystyki geotermalnej w Polsce”. Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2014 r., rozpoczęcie o godzinie 09:00 w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie-Zdroju, ul. Szczawieńska 2.

Szkolenie będzie kontynuacją prezentowanych tematów podczas seminarium pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”, które odbyło się w dniu 28 marca br. w Jedlinie Zdrój i które miało na celu przedstawienie między innymi możliwości wykorzystania potencjalnie występujących na terenach Aglomeracji Wałbrzyskiej źródeł geotermalnych.

Uczestnikom szkolenia przybliżony zostanie obecny stan oraz przyszłość działalności geotermalnej,

przede wszystkim perspektywy rozwoju geotermii na przykładzie wybranych miejscowości w Polsce w różnych aspektach: społecznym, gospodarczo ‐ ekonomicznym, turystycznym i  środowiskowym.

 

Szkolenie jest realizowane w ramach zadania publicznego pn.: „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia dostępny jest załączniku.

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 17 listopada 2014 roku na adres poczty elektronicznej: aleksandra.kucharska@darr.pl lub na numer faksu: 74 64 80 451

 

Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

 

Szkolenie jest finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego, zatem udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia przedsiębiorstwu zgłaszającemu uczestnika/ów na szkolenie zostanie przyznana pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

Załącznik: 
News archive »
Foto versenden, Preise gewinnen
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter