• Tschechisch
  • Englisch
  • Französisch
  • Deutsch
  • Polnisch
Name-day: Marii, napoleona und Stelii
Samstag, 15 August 2020
Bony szkoleniowe dla osób w wieku do 30 roku życia
04.11.2014
Bony szkoleniowe dla osób w wieku do 30 roku życia

Jeszcze tylko do 07.11.2014 r. doradcy klienta (w Wałbrzychu i Oddziałach Powiatowego Urzędu Pracy) będą przeprowadzać nabór osób zainteresowanych aktywizacją w ramach bonu szkoleniowego.

Zatem jeśli jesteś osobą bezrobotną i:

- nie ukończyłeś 30 roku życia,

- masz możliwość podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia, ale warunkiem niezbędnym aby to osiągnąć jest ukończenie szkolenia,

skorzystaj z nowej formy aktywizacji zawodowej jaką jest bon szkoleniowy.

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez Ciebie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Zatem ocena zasadności i potrzeby objęcia Ciebie wsparciem dokonana zostanie przez doradcę klienta.

W ramach bonu, którego wartość określa Urząd, możesz mieć sfinansowane koszty:

1.      

szkolenia, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – wpłata na konto instytucji szkoleniowej,

2.      

niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania,

3.      

przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego na twoje konto w wysokości:

a) do 150 zł. - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b) powyżej 150 zł. do 200 zł. - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin

4.      

zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywasz poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego na twoje konto w wysokości:

a) do 550 zł. - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b) powyżej 550 zł. do 1100 zł. - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

c) powyżej 1100 zł. do 1500 zł. - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu lub stanowią inny rodzaj kosztów niż określone powyżej, będziesz musiał pokryć we własnym zakresie.

O szczegóły pytaj swojego doradcę klienta. Źródło: www.urzadpracy.pl

News archive »
Foto versenden, Preise gewinnen
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter