• Česky
  • Anglicky
  • Francouzsky
  • Německy
  • Polsky
Name-day: Anatola, Jacka a Mirosławy
Pátek, 3 Červenec 2020
Patrol Szkolny
Przedszkola i Szkoły Podstawowe:

mł. inspektor Ewelina Wilk

Ewelina Wilk

mł. specjalista Anna Trochimiak

Anna Trochimiak


Szkoły ponadpodstawowe:

specjalista Agata Kacała-Baran

Agata Kacała-Baran

st. strażnik Artur Dziedzic

Artur Dziedzic

Odeslání snímku, výhru
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter