• Česky
  • Anglicky
  • Francouzsky
  • Německy
  • Polsky
Name-day: Christy, Helgi a Karola
Čtvrtek, 4 Červen 2020
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wnioski o wydanie decyzji można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w:

Kontakt w sprawie wydawania decyzji
Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Matejki 2, pok. 10, 58-300 Wałbrzych
Karolina Pankowska-Sowa
tel. +48 74 64 88 54

Odeslání snímku, výhru
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter